<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

وقتی کفگیر صدای آمریکا به ته دیگ می خورد!!!

وقتی کفگیر صدای آمریکا به ته دیگ می خورد!!!

بولتن نیوز: یک روزنامه نگار فراری که درادبیات گویا بناست جایزه نوبل را به اواهدا کنند در مصاحبه شب قبل با شبکه ماهواره ای صدای امریکا یک بار دیگر تبحر خود را در ادبیات زبان مادری نشان داد وبیتی از سعدی شیرازی شاعر بلند آوازه ایران را که معمولا در مقطع راهنمایی، خواندن صحیح آن را به دانش آموزان یاد می دهند ، به شکلی خنده آور غلط خواند .مراتب این بیسوادی آن قدر واضح و آشکار بود که مجری برنامه هم فهمید و همان جا برای رفع اتهام بیسوادی نسبت به گردانندگان برنامه، غلط فاحش بیژن صف سری را به وی گوشزد کرد اما بعید به نظر می رسد این روزنامه نگار درجه چندم چیزی از این ماست مالی مجری برنامه و نکاتی که گفته شد، سر در آورده باشد.

بیژن صف سری که در نقش روزنامه نگار فراری و پناهنده و به عنوان کارشناس مسایل ایران در برنامه حضور داشت با خواندن مکرر ابیاتی سعی می کرد خود را با سواد ومسلط نشان دهد. اوهفته گذشته نیز در یادداشتی که درسایت ضد انقلابی روز آنلاین گذاشته بود دوغلط فاحش املایی داشت وخوانندگان یادداشت او به وی توصیه کرده بودند که کمی با مطالعه و نگاه کردن به کتاب فارسی اول دبیرستان به تقویت ادبیات زبان مادری خود بپردازد.

صف سری در برنامه دیشب هم، شعرمعروفی از گلستان سعدی را غلط خواند که می فرماید ' سر چشمه شاید گرفتن به بیل- چو پرشد نشاید گذشتن به پیل'

صف سری 'سرِچشمه' به کسر 'ر' به معنای ابتدا و یا آغاز چشمه را سرچشمه (به سکون 'ر ' درکلمه سر ) قرائت کرد که دانش آموز راهنمایی هم شاید چنین اشتباهی نکند. مجری برنامه که پی به این غلط واضع صف سری برده بود فورا به وی تذکر داد اما صف سری به روی مبارک نیاورد و واکنشی نشان نداد، گویی در گیجی ومنگی به سر می برد.
در سایر بحث هایی که مطرح شد نیز صفسری تلاش می کرد که کوتاه حرف بزند تا بی سوادیش مشخص نشود و مجری برنامه نیز که از موضوع آگاه شد سعی می کرد با مهمان دیگربرنامه بیشتر طرف صحبت شود و در جایی بلافاصله بعد از جملات صف سری که گفت باید از زبان این مادران شنید که اشاره به حرف های مادر دو سارق مسلح داشت... سخنان صف سری را به سمت پخش یک فیلم منتقل کرد تا از این طریق حرف های ته کشیده صف سری را مدیریت کند و مشخص نشود که صف سری حرفی برای گفتن ندارد.

صف سری ژست ادیبانه به خود گرفته بود و حرف های عادی و ساده را طوری بیان می کرد انگار که تازه کشف کرده است و برای اولین بار در تاریخ گفته می شود و گاهی جملات را با دور آرام می گفت و تکراری سخن می گفت تا عدم تسلط او بر بحث مشخص نشود.

صرفنظراز گاف ادبی صف سری ، دعوت ازچنین مهره های کم مایه ای در برنامه صدای امریکا نشان دهنده خوردن کفگیر گردانندگان این بلندگوی سیا به ته دیگ است که این روزها مشتریان همیشگی خود مانند سازگارا جیره خوار دولت امریکا، نوری زاده و امثالهم را هم نمی توانند به حضور در برنامه های این شبکه ترغیب کنند و در مقابل افرادی مانند صف سری که نوشته هایش را با غلط املایی به خورد مردم می دهد و یکنفرمتخصص علوم آزمایشگاهی را به عنوان تحلیلگر سیاسی وحقوق بشر در برنامه شرکت می دهند تا با صرف هزینه های سنگین و ارتباطات ماهواره ای به بررسی مسائل روز ایران بنشینند.

در این میان صف سری بیشتر برنامه را باشعرخوانی می گذراند و متخصص علوم ازمایشگاهی هم به بررسی حقوق زنان در ایران می پردازد! امری که با تخصص او هیچ ارتباطی ندارد.اصولا برنامه های تحلیلی صدای امریکا که با شرکت استادان از دانشگاه های مختلف ارائه می شود ازچندان بار علمی ومایه برخوردار نیست و معمولا تحلیلگران مدعو از واقعیت مسایل ایران فاصله بعیدی دارند.

زمان این برنامه ها کوتاه شده و اکثر خبرنگاران معتقدند که این شبکه اصلا حرفه ای نیست و با توجه به بودجه ای که دارد حتی در انتخاب دکور، نور و رنگ و حرکت دوربین بسیار مبتدی عمل می کند.

بسیاری از همکاران خود را در سال های اخیر تسویه و اخراج کرده و برخی از آنها به سایر شبکه های حرفه ای در اروپا و آمریکا پیوسته اند.