<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

حضور تجزیه طلبان احوازی در ناآرامی ها خرمشهر +تصویر

حضور تجزیه طلبان احوازی در ناآرامی ها خرمشهر +تصویر در پی نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور، مثلث شرارت بار دیگر به دنبال سوء استفاده از شرایط بوجود آمده است. در روزهای اخیر اپوزسیون خارج از کشور به دنبال ایفای نقش جدی تر در جریان ناآرامی ها هستند، حتی آنهایی که تا دیروز مخالف گروه های تجزیه طلب بودند امروز با مشاهده ناآرامی ها چنان به شوق آمده اند که نقاب ....

به گزارش ماهستیم؛ در پی نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور، مثلث شرارت بار دیگر به دنبال سوء استفاده از شرایط بوجود آمده است. آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی از همه امکانات و ظرفیت های خود برای نداوم وضع موجود استفاده می کنند، علاوه بر این با حمایت از سازمان ها و گروه های به اصطلاح سیاسی به دنبال آشوب هستند تا به خیال خود شرایط سرنگونی حکومت فراهم شود!

 در روزهای اخیر اپوزسیون خارج از کشور به دنبال ایفای نقش جدی تر در جریان ناآرامی ها هستند، حتی آنهایی که تا دیروز مخالف گروه های تجزیه طلب بودند امروز با مشاهده ناآرامی ها چنان به شوق آمده اند که نقاب از چهره برداشته و از ورود گروه های تجزیه طلب به ناآرامی ها استقبال می کنند!

 

در همین رابطه یکی از عناصر ضدانقلاب خارج از کشور درباره مدیران یکی از شبکه های تلویزیونی معاند می نویسد: «متاسفانه متوجه شدم جریان منتصب به شهرام همایون تظاهرات های خرمشهر را با عنوان جعلی «محمره» تبلیغ کرده است، عنوانی که برای پان عرب های تجزیه طلب حامی عربستان است!».

 
شهرام همایون، مدیر تلویزیون کانال وان و حامی سلطنت طلبان است، او پیش از این نیز در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری علیرغم مخالفت با جنبش سبز و سران آن به هواداری و مشارکت این جریان پرداخت و از مخاطبان و هواداران خود خواست تا به تجمعات برنامه ریزی شده این جریان بپیوندند.

 

امید دانا از حامیان فتنه 88 که چند سالی است تابعیت یک کشور اروپایی را [با نمایش خوش خدمتی] دریافت کرده درباره اقدام شهرام همایون صرفا به ابراز تاسف بسنده کرده است. او از حامیان سابق رضا پهلوی و جریان سطلنت طلب بود که این روزها البته مخالف سرسخت آن محسوب می شود./تمام