<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1397/03/25 00:48

تبادل نظر آنلاین

ثبت

محمد نوری زاد و مهدی خزعلی درباره حجاب همایش برگزار کردند! +تصویر

محمد نوری زاد و مهدی خزعلی درباره حجاب همایش برگزار کردند! +تصویر موضوع حجاب از چندسال پیش دستاویزی برای هجمه علیه نظام ج.ا.ا قرار گرفته است. عناصر معاند تحت عناوین مختلف از جمله فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان با بهانه تراشی درباره حجاب و اشاره به جمعیت اندک کسانی که آن را قبول ندارند به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. برخی در داخل کشور نیز با احساس دغدغه درباره حجاب به برگزاری نشست و هم اندیشی درباره آن می پردازند، کسانی که در کارنامه آنها تنها ....

به گزارش ماهستیم؛ موضوع حجاب از چندسال پیش دستاویزی برای هجمه علیه نظام ج.ا.ا قرار گرفته است. عناصر معاند تحت عناوین مختلف از جمله فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان با بهانه تراشی درباره حجاب و اشاره به جمعیت اندک کسانی که آن را قبول ندارند به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. در این میان ضدانقلاب خارج از کشور با طرح ریزی و ارائه برنامه های مختلف سعی کرده تا هر چه بیشتر به جنجال آفرینی درباره موضوع حجاب اسلامی بپردازد.

 

در این باره می توان به مسیح علینژاد اشاره کرد، او با حمایت رسانه های وابسته به دولت های غربی تاکنون چند طرح مبارزاتی علیه حجاب برنامه ریزی و سازماندهی کرده که در هیچکدام از آنها موفقیتی حاصل نشده است [و گرنه نیازی به تغییر نام طرح نبود]. دختران خیابان انقلاب نام آخرین طرح مبارزاتی مسیح علینژاد برای به چالش کشیدن موضوع حجاب و سوء استفاده سیاسی از آن بود.

 

برخی در داخل کشور نیز با احساس دغدغه درباره حجاب به برگزاری نشست و هم اندیشی درباره آن می پردازند، کسانی که در کارنامه آنها تنها و تنها ضدیت با نظام ج.ا.ا و ارزشهای اسلامی مشاهده می شود! در همین رابطه می توان به مهدی خزعلی [که از سوی مرحوم پدر اعلام برائت از وی شده بود] و محمد نوری زاد [که از مسلمانان خواسته بود پای بهائیان را بوسه زنند] اشاره کرد.

 براستی چه کسی باور می کند که این مهدی خزعلی، محمد نوری زاد و دیگر همراهان آنها دغدغه حجاب داشته باشند!؟ آیا جز این است که از دامان این موضوع می خواهند یک دستاویز برای حمله به نظام ج.ا.ا پیدا کرده و چند روزی خوراک رسانه های معاند فارسی زبان را فراهم کنند!

 

محمد نوری زاد چندی پیش در مصاحبه با علیرضا نوری زاده [خائن و وطن فروش] با کوته نظری درباره حجاب گفت: «حجاب زنان ایرانی را از سر اجبار دانسته و می‌گوید این حجاب ارتباطی با دین مردم ندارد و اساسا حجاب باید اختیاری باشد.حجاب اجباری در جمهوری اسلامی حاصل انتقام گیری تاریخ نه چندان دور این مرز و بوم است، یعنی رضاشاه چادر از سر زنان به زور کشید و آنها را بقول خودشان متمدن و امروزی کرد و حالا جمهوری اسلامی به زور چادر بر سر زنان می کشد!».

 

همچنان که ملاحضه شد محمد نوری زاد با یک چنین تفکر و توهمی درباره حجاب، به همایش حجاب در انجمن سرای اهل قلم دعوت به سخنرانی می شود. او در طول سال های گذشته با قلم فرسایی به نظام ج.ا.ا و ملت ایرات توهین و اهانت کرده است. نکته جالب توجه اینکه محمد نوری زاد علیرغم ادعای حجاب اجباری در جمهوری اسلامی تاکنون هیچگاه اجازه نداده که خانواده اش بدون حجاب حتی فضای مجازی حضور داشته باشند!

 

در پایان باید گفت که در جمهوری اسلامی ایران رعایت حجاب [به اشکال مختلف آن] الزامی است، این موضوع هیچ منافاتی با حقوق بشر و حقوق زنان ندارد چرا که اگر اینطور باشد پس باید به ممنوعیت حجاب و غیرقانونی بودن آن در بسیاری از کشورهای اروپایی [که خود را مهد تمدن و حقوق بشر می دانند] اعتراض مشابه صورت گیرد، در حالی که چنین نیست. پر واضح است که طرح موضوع مبارزه با حجاب تنها یک وجه دارد و آن هم سوء استفاده سیاسی و اهرم فشار علیه نظام ج.ا.ا در عرصه بین المللی است./تمام