<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

یادداشت نرگس محمدی در زندان اوین که ماهیت او را لو داد

یادداشت نرگس محمدی در زندان اوین که ماهیت او را لو داد دوران محکومیت در زندان برای برخی از افراد متفاوت از سایر زندانیان است، آنها می توانند اطلاعات و گزارش های خود را به بیرون از زندان ارسال کرده و با عناصر خاص در ارتباط باشند. نرگس از جمله زندانیان امنیتی_سیاسی است که در این باره موفق بوده است! نرگس محمدی علیرغم اینکه دوران محکومیت خود در زندان اوین را سپری می کند اما توانسته اطلاعات و گزارش های خود را به سرحلقه های ضدانقلاب در خارج از کشور …

به گزارش ماهستیم؛ دوران محکومیت در زندان برای برخی از افراد متفاوت از سایر زندانیان است، آنها می توانند اطلاعات و گزارش های خود را به بیرون از زندان ارسال کرده و با عناصر خاص در ارتباط باشند. در این باره می توان به زندانیان امنیتی_سیاسی اشاره کرد، ماهیت زندانی امنیتی_سیاسی این است که می تواند با بیرون از زندان ارتباط داشته باشد، او آموزش های لازم در این باره را فراگرفته است.

 

نرگس از جمله زندانیان امنیتی_سیاسی است که در این باره موفق بوده است! او نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح بوده که پس از فرار شیرین عبادی به خارج از کشور، رهنمودهای وی در زمینه ادامه اقدامات گروه در داخل را پیگیری نموده است.

 

انتشار بیانیه و اطلاعیه به مناسبت های مختلف علیه ارکان مختلف نظام، تنظیم گزارشات فصلی به اصطلاح موارد نقض حقوق بشر در ایران، ملاقات با زندانیان سیاسی و سپردن پرونده وکالت آنان به وکلای کانون مدافعان، ملاقات آشکار و پنهان با سران جریان فتنه با هدف حمایت از آنان و القای وجود بحران در کشور و مطرح نمودن کانون مدافعان و شورای ملی صلح به عنوان جریانات مطرح در عرصه سیاسی کشور، جمله اقدامات نرگس محمدی پس از انتخابات سال 88 بوده است.

 

نرگس محمدی علیرغم اینکه دوران محکومیت خود در زندان اوین را سپری می کند اما توانسته اطلاعات و گزارش های خود را به سرحلقه های ضدانقلاب در خارج از کشور برساند. کانون مدافعان حقوق بشر عنوان یک سازمان با ساختار تشکیلاتی وابسته به ضدانقلاب در خارج از کشور است که خوراک اصلی گزارش های حقوق بشری «گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران» را تهیه می کند؛ این سازمان برخلاف عنوان پرطمطراق آن در حقیقت یک سازمان پوششی است که برای تحت فشار قرار دادن نظام سیاسی ج.ا.ا نقش اصلی در تهیه و تدوین گزارش های  ضدحقوق بشری را ایفا می کند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر به تازگی یادداشتی از نرگس محمدی منتشر کرده است که بیش از پیش ماهیت جاسوسی او را افشا می کند. اینکه چگونه نرگس محمدی توانسته درباره دو عنصر خرابکار و تروریست اطلاعات کسب کرده و آن را به بیرون از زندان منتقل کند نشان می دهد که او تا چه در امر جاسوسی مهارت دارد!

 

نرگس محمدی پیشتر نیز وکالت چند زندانی امنیتی_سیاسی را برعهده داشته است.

 

نرگس محمدی در یادداشت خود بار دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را مورد اتهام قرار داد؛ نرگس محمدی در حالی در یادداشت اخیر خود نهادهای نظامی و امنیتی را بازخواست کرده و مورد سوال قرار می دهد که اساسا وظیفه آنها کشف،نفوذ و نابودی باندهای تروریستی و خرابکار است.

 

نرگس محمدی به جای قدردانی و تعظیم در برابر شهدای دفاع از امنیت کشور با کمال وقاحت علیه آنها جبهه گیری کرده و از تروریست ها و محکومان امنیتی دفاع می کند؛ البته او یک خائن و وطن فروش تمام عیار است که یواشکی با مقامات سیاسی دول غربی ملاقات می کند. همچنان که گفته شد او رهنمودهای شیرین عبادی را دنبال می کند و از کسی که دنباله روی شیرین عبادی است چه انتظاری می توان داشت!؟./تمام