<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

هفتمین سال حصر سران فتنه و طوفان دروغ در توییتر

هفتمین سال حصر سران فتنه و طوفان دروغ در توییتر در آستانه هفتمین سال حصرخانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بسیاری از رسانه های ضدانقلاب و عناصر فتنه تلاش می کنند تا جریان رسانه ای را در فضای مجازی به نفع خود هدایت کنند. این در حالی است که کنشگران سیاسی نیز در خارج از کشور جلسه و نشست هایی با موضوع حصر برگزار کرده اند.


به گزارش ماهستیم؛ در آستانه هفتمین سال حصرخانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بسیاری از رسانه های ضدانقلاب و عناصر فتنه تلاش می کنند تا جریان رسانه ای را در فضای مجازی به نفع خود هدایت کنند. این در حالی است که کنشگران سیاسی نیز در خارج از کشور جلسه و نشست هایی با موضوع حصر برگزار کرده اند.

 

در همین رابطه جلسه ای با حضور فعالان فتنه و عناصر ضدانقلاب در لندن برگزار شده است؛ از جمله شرکت کنندگان در این جلسه شیرین عبادی، محمدتقی کروبی، اردشیر امیر ارجمند، فرخ نگهدار بوده اند که درباره ابعاد حقوقی و سیاسی حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با یکدیگر تبادل نظر کرده اند.

 

در کنار واکنش رسانه ها و سایت های وابسته به جریان فتنه و ضدانقلاب، برخی از چهره های سیاسی در داخل کشور نیز همسو و همراه با این جریان شده اند. به نظر می رسد که شروع این جریان از توییت فرزند میرحسین موسوی [نرگس موسوی] آغاز شده است. نرگس موسوی در آستانه هفتمین سال حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در توییتر نوشته است: « از روز بهمن 89 تمام راه های ارتباطی و ورودی به خانه اختر بسته شد. هیچ توضیحی برای این حرکت مهاجمانه نبود».

 پس از انتشار این توییت بسیاری دیگر از کاربران شبکه احتماعی توییتر اقدام به انتشار محتوای مشابه کردند. بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه های معاند با پرداختن به این موضوع و بزرگ نمایی ابعاد آن خبر از «طوفان توییتری» دادند. رسانه بی بی سی فارسی در این باره نوشت: «تا کنون بیش از ۶۵ هزار توییت با هشتگ رفع حصر منتشر شده، درطی شش سالی که از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی می گذرد، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به حصر آنها صورت گرفته است».

 

انتشار این خبر در حالی است که پیش از این نیز طوماری با امضاء بیش از بیست هزار نفر که البته هویت فردی آنها مشخص نیست برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی امضاء شده است. اکنون در فضای مجازی این اقدام صورت گرفته! فضایی که هویت و مشخصات افراد می تواند جعلی و غیرواقعی باشد و یا اینکه یک فرد می تواند چند حساب کاربری و یا به عبارت بهتر چند هویت داشته باشد.

 

علیرغم تلاش مقطعی عناصر فتنه و ضدانقلاب باید گفت که جنبش سبز و سران آن محکوم به شکست هستند؛ سران فتنه حتی حاضر به عذرخواهی و توبه در پیشگاه ملت نیستند و نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که خیانت آنها ملت و کشور را متحمل چه خسارت و زیان هایی کرد!/تمام