<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

بیانیه سلطنت طلبان علیه رضا پهلوی منتشر شد+ تصویر

بیانیه سلطنت طلبان علیه رضا پهلوی منتشر شد+ تصویر در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از سلطنت طلبان و هواداران رضا پهلوی در خارج از کشور تمام تلاش خود را برای بازگشت دوباره او به قدرت انجام دادند، با این همه رضا پهلوی تاکنون نتوانسته آنچنان که باید و شاید به خواسته آنان

به گزارش ماهستیم؛ در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیاری از سلطنت طلبان و هواداران رضا پهلوی در خارج از کشور تمام تلاش خود را برای بازگشت دوباره او به قدرت انجام دادند، با این همه رضا پهلوی تاکنون نتوانسته آنچنان که باید و شاید به خواسته آنان جامعه عمل بپوشاند.

 


عملکرد ضعیف رضا پهلوی در سال های اخیر سبب شده تا بسیاری از رسانه ها علیه او موضع گیری سیاسی کنند. علاوه بر رسانه ها، بسیاری از هواداران سلطنت نیز علیه او زبان به انتقاد گشوده اند. رضا پهلوی برای فرو نشاندن این خشم طرح اقامه دعوا علیه رهبر معظم انقلاب در دادگاه بین المللی لاهه و کارزار شورای ملی ایرانیان را مطرح کرد!

 


پس از چند ماه شوی تلویزیونی و بازی با اذهان عمومی بالاخره معلوم شد که هواداران و سلطنت طلبان سرکار هستند. امروز شرایط به مراتب بدتر از گذشته است، رضا پهلوی به شدت تحت فشار قرار دارد. او نه تنها عملکرد مثبتی در مبارزات سیاسی داشته بلکه موضع گیری های سیاسی او نیز مورد انتقاد بسیاری از سلطنت طلبان است.

 


به تازگی حدود 50 نفر از کنشگران سیاسی در خارج از کشور خطاب به رضا پهلوی بیانیه ای نوشته اند که البته قابل تامل است. سلطنت طلبان و کنشگران سیاسی از رضا پهلوی خواسته اند که او تکلیف اش را با هواداران مشخص کند.

 

این بیانیه کمی بعد از مصاحبه رضا پهلوی با نشریه الکترونیکی «کیهان لندن» منتشر شد.

 


در ابتدای این بیانیه آمده است: «شاهزاده رضا پهلوی،ما جمعی از ایرانیان دلسوخته که سالها برای آزادی و نجات میهن و همچنین برپایی نظام پادشاهی در ایران پیکار کرده ایم، این نامه را برای شما نوشته ایم تا درخواست نماییم تا مطلب مهمی را که جنابعالی با زبان سیاسی در گفتگو با کیهان لندن بیان نموده اید را با زبانی آشکار و ساده تر برای میلیون ها هوادار پادشاهی، بازگویید تا
تکلیف این جمعیت بزرگ و خوشدل با شما روشن گردد.


این بیانیه در وب سایت امید دانا منتشر شده است


به طور مشخص در این بیانیه از رضا پهلوی درباره عدم پایبندی به اصول نظام شاهنشاهی انتقاده شده است. نویسندگان بیانیه همچنین از رضا پهلوی به دلیل اماراتی کردن جزایر سه گانه شکایت کرده اند و این رفتار را مصداق بارز نادیده گرفتن اصول ملی و میهنی عنوان کرده اند.

 

در این باره آمده است:«نه تنها در تاریخ ایران باستان بلکه در تاریخ جهان، شهریار نمادی از یکپارچگی کشور و اتحاد ملی بوده است و نیاز به توضیح نیست که جنابعالی در این روزها با انجام این وظیفه تاریخی، فرسنگها فاصله دارید. البته برای ما امضا کنندگان مدت هاست که روشن شده ولی خواهشمندیم برای روشن شدن تکلیف میلیون ها ایرانی ساده دل و علاقه مند به نظام پادشاهی و شخص شما که هنوز در میان زمین و آسمان گرفتارند، بسیار بی پرده و رُک و راست، نظر خویش را درباره سامانه شاهی در ایران و حضور و یا انصراف قطعی خود را از جای گرفتن در آن مقام اظهار فرمایید».

 

اظهارات رضا پهلوی باعث اعتراض هواداران سلطنت طلب شد


نکته جالب در این بیانیه اشاره به حماسه جاودانه «شهدای غواص» است! در بخش پایانی این بیانیه ضدانقلاب با طعنه به رضا پهلوی می نویسد: «شاهزاده، کشور ما را نه محافل فراماسونری و جریانهای گلوبالیستی نگهداشته اند و نه بنگاههای ریز و درشت دموکراسی سازی و انقلابهای رنگی. آریابوم ما را امثال آن صدها غواص جان بر کف نهاده که پیکرهای پاکشان از ژرفای اروند رود و خلیج فارس بیرون کشیده شد، پاس داشته و خواهند داشت».

 

به نظر می رسد که ضدانقلاب در تمامی ابعاد مبارزه سیاسی علیه نظام ج.ا.ا طعم شکست را چشیده ؛ رضا پهلوی هم که از او به عنوان آخرین امید یاد می شد نتوانست کاری از پیش ببرد. در این میان شبکه های ماهواره ی تلویزیونی که تا پیش از این از رضا پهلوی حمایت ویژه ای می کردند نیز در صف مخالفان وارد شده اند و علنا از او انتقاد می کنند.

 

به نظر می رسد که ضدانقلاب چاره ای جز هجمه رسانه ای علیه نظام ج.ا.ا ندارد؛ این رسانه ها همه روزه اخبار و گزارش هایی با هدف سیاه نمایی و شبهه افکنی منتشر می کند./تمام