<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

امید دانا: کامبیز حسینی با سرنگ آلوده صدای آمریکا به رسانه ها تزریق شد!+ فیلم

امید دانا: کامبیز حسینی با سرنگ آلوده صدای آمریکا به رسانه ها تزریق شد!+ فیلم با پیشرفت تکنولوژی و روی کارآمدن رسانه های دیداری و شنیداری این امکان فراهم شده که تقریبا همه افراد فرصت برابر برای اظهارنظر داشته باشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد کمی از رسانه ها علیه نظام ج.ا.ا فعالیت داشتند! اکنون اما وضعیت متفاوت از گذشته است و شاهد انبوهی از رسانه ها هستیم که محور قعالیت شان نظام ج.ا.ا است؛ در این میان ضدانقلاب نتوانسته است آنچنان که باید و شاید از این فرصت امکان بهره وری ...


به گزارش ماهستیم؛ این روزها شرایط برای ضدانقلاب خارج نشین چندان جالب به نظر نمی رسد! اگر تا دیروز اختلاف تنها در موضوعات سیاسی و تصمیم گیری در مورد آینده ایران بود اما اکنون وضعیت به گونه ی است که آنها یکدیگر را عامل نفوذی نظام جموری اسلامی معرفی می کنند. آنچه که امروز در رسانه های ضدانقلاب شاهد هستیم از دو حالت خارج نیست، یا تکرار حرف های گذشته و یا متهم کردن یکدیگر به همکاری با نظام ج.ا.ا ...

 

با وجود اینکه در حال حاضر بهترین امکانات به لحاظ رسانه ی فراهم شده است اما آنچه که در واقعیت امر شاهد هستیم وجود اختلاف و درگیری میان گروه های مختلف ضدانقلاب است. در همین رابطه یکی از عناصر سلطنت طلب که چندسالی ااز کشور فرار کرده خبرساز شده است. امید دانا نام فردی است که پس از اغتشاشات سال 1388 به اتهام برهم زدن نظم عمومی و همکاری با ضدانقلاب خارج نشین و... دستگیر شد، او با سوء استفاده از مرخصی زندان توانست از کشور فرار کند. او برای اخذ اقامت دائم در کشور سوئد به پای ثابت تجمعات ضدانقلاب تبدیل شد. پس از اخذ اقامت دائم در کشور سوئد، امید دانا به فعالیت های سیاسی ادامه داد. راهی که او در پیش گرفت نه در جهت وحدت گروه های سیاسی بود و ارتباطی با مبارزات سیاسی داشت! همانند تفکر منجمد سلطنت طلبان در خارج از کشور، امید دانا نیز چنین رویه ی را در پیش گرفت.

 

امید دانا علاوه بر آنکه در تجمعات اپوزسیون در خارج از کشور [استکهلم] باعث تفرقه و درگیری می شد در تلویزیون نیز چنین نقشی را ایفا کرد؛ او در سری برنامه هایی به نام «رو دست»، عناصر فعال ضدانقلاب را به باد تمسخر می گرفت و علیه آنها لب به سخن می گشود! هر چند که امید دانا در اپوزسیون خارج از کشور مهره بی ارزشی محسوب می شود و کمتر کسی سخنان او را مرجعی برای تصمیم گیری قلمداد می کند اما بیش از همه رفتار و اقدامات امید دانا است که به پای سلطنت طلبان نوشته شده و حاکی از تفکر منجمد سلطنت طلبان در برخورد با رویدادهای سیاسی است.

 


بخشی از برنامه رو دست [کاری از امید دانا]


امید دانا در برنامه «رو دست» تنها به این بهانه که «سید کامبیز حسینی» در بازی های جام جهانی [که چند سال پیش برگزار شده بود] با پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران عکس گرفته است او را مورد تمسخر قرار داد. امید دانا در بخشی از برنامه «رو دست» در رابطه با کامبییز حسینی گفت: «با بچه های رو دست کلی گشتیم تا ببینیم کامبیز حسینی پدر و مادر دارد که چیزی پیدا نکردیم! سید کامبیز حسینی که با سرنگ آلوده صدای آمریکا به رسانه های خارج از کشور تزریق شد در بازی های جام جهانی به تبلیغ پرچم جمهوری اسلامی ایران پرداخت ...».

 

بی شک رفتار و اقدامات امید دانا موید منش فکری سلطنت طلبان در خارج از کشور است./تمام