<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

توهین به مردم ایران و حکایت اختلاف اصلاح طلبان و سلطنت طلبان به روایت بی بی سی +تصاویر

توهین به مردم ایران و حکایت اختلاف اصلاح طلبان و سلطنت طلبان به روایت بی بی سی +تصاویر از ابتدای تشکیل نظام ج.ا.ا اپوزسیون خارج از کشور درگیر اختلاف های داخلی بوده است. اگرچه تلاش های بسیاری برای حل موارد اختلافی صورت گرفته اما آنچنان که مشاهده می کنیم از دامنه اختلاف ها نه تنها کاسته نشده بلکه روز به روز ابعاد تازه تری را در بر می گیرد. انشعاب در گروه های سیاسی و خواسته های متنوع باعث شده تا پیداکردن نقطه مشترک کاری بس دشوار شود. بی بی سی فارسی در همین رابطه برنامه ای را ...


به گزارش ماهستیم، در طول سالیان گذشته اختلاف بین گروه های سیاسی اپوزسیون شدت بیشتری پیدا کرده است؛ پس از تاسیس چند شبکه های ماهواره ی و افشای جزئیات اختلاف میان گروه های سیاسی در خارج از کشور کمتر کسی پیدا می شود که به اپوزسیون امیدوار باشد و به آن اعتماد کند. در همین رابطه برخی از عناصر سیاسی تلاش می کنند تا اعتماد از دست رفته را بازگردانند و اختلاف های میان گروه های سیاسی را به حداقل رسانند.

 

بی بی سی با توجه به رسالت خاص خود در مورد مسائل مربوط به ایران و حمایت پیدا و پنهان از طیف اصلاح طلبان تلاش می کند تا آنجا که می تواند به حل این مشکل کمک کند، به همین منظور بی بی سی فارسی هر از گاهی با اختصاص برنامه های خود به این موضوع سعی دارد تا گفتمان مشترکی میان گروه های سیاسی جستجو کند! البته تجربه چندین ساله نشان داده است که اپوزسیون نمی تواند در این خصوص موفق باشد.

 

بی بی سی فارسی موضوع این هفته برنامه پرگار را به «براندازی» اختصاص داد. پرگار، برنامه ای است که بی بی سی فارسی از آن با عنوان «پرسش هایی برای تمام فصل ها» یاد می کند! «داریوش کریمی» سردبیر این برنامه است.

 

وب سایت بی بی سی فارسی به روال همیشه توضیح کوتاهی درباره موضوع برنامه منتشر می کند، صفحه اختصاصی برنامه پرگار از بخش فارسی بی بی سی درباره «براندازی» می نویسد: «عدم اقبال عمومی از براندازی یا سرنگونی نظام ایران باعث شده جریان های سیاسی معتقد به این سیاست به حاشیه رانده شوند و حتی مرعوب شوند. ولی اگر کسی نظامی را نخواهد، نباید بی واهمه از براندازی آن سخن بگوید؟».

 همچنان که انتظار می رفت برنامه این هفته «پرگار» با حاشیه هایی نیز همراه بود. اهانت به مردم ایران و نادیده گرفتن مشارکت آنان در انتخابات مختلف و همچنین متوهم خواندن میهمانان اصلاح طلب از جمله حاشیه های این برنامه بود!

 

علیرغم تلاش مجری برنامه اما «آذر ماجدی» [فعال سیاسی برانداز] سرانجام اختیار خود را از دست داد و در توهینی آشکار 60 درصد مردم ایران بعلاوه میهمانان برنامه را متوهم دانست! مچری برنامه اگرچه تلاش کرد تا دیدگاه مشترکی میان میهمانان برنامه جستجو کند اما در این خصوص نتوانست کاری از پیش ببرد.

 

مجری برنامه خطاب به آذر ماجدی گفت که هدف شما از براندازی چیست که آذر ماجدی در پاسخ گفت: «ایجاد برابری، آزادی و رفاه ...». در ادامه مجری برنامه گفت: «اگر آقای بیژن حکمت و شهریار آهی [فعالان سیاسی حامی اصلاحات] بگویند که هدف آنها نیز چنین است و به همین جهت روی نیروهایی چون سید محمد خاتمی و ... حساب می کنند، آن وقت دیدگاه شما چیست؟

 

آذر ماجدی در پاسخ گفت: «من می گویم چقدر خوب است که شما نیز اهداف من را دنبال می کند اما ببخشید ولی پای شما در هوا است ...!»

 

مجری برنامه در واکنش به پاسخ آذر ماجدی گفت: «یعنی نزدیک به 60 درصد مردم ایران متوهم هستند!!؟ که آذر ماجدی پاسخ داد: «بلی، اگر چنین باشد ابایی از گفتن آن ندارم!».

 به چالش کشیدن رضا پهلوی در برنامه به عبارت دیگر و همچنین ماجرای مستند «ملکه و من» و ... همگی نشان از آن دارد که بی بی سی فارسی چندان تمایلی به حمایت از براندازان ندارد، خصوصا اینکه این طیف سیاسی نماد یک جانبه گرایی و خودخواهی است در اپوزسیون است. در عوض مصاحبه های متعدد با عناصر فعال حامی اصلاحات و اختصاص گزارش ها و اخبار خود به فعالیت های این طیف سیاسی حکایت از تمایل و البته اشتیاق بی بی سی فارسی به حمایت از اصلاح طلبان دارد./تمام