<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

یکی از علت های اخراج سیامک دهفانپور از بخش فارسی صدای امریکا+تصویر

یکی از علت های اخراج سیامک دهفانپور از بخش فارسی صدای امریکا+تصویر سیامک دهقانپور نیز از بخش فارسی صدای آمریکا اخراج شد؛ آخرین حضور سیامک دهقانپور در صدای آمریکا به اجرای برنامه پرحاشیه «افق» بازمی گردد، این برنامه در حقیقت نسخه کپی شده از برنامه «میزگردی با شما» با اجرای «احمدرضا بهارلو» بود اما نتوانست به مانند آن رضایت مخاطبان را جلب نماید. گذشته از آن اختلاف گروه های اپوزسیون و باندبازی های موجود در بخش فارسی

به گزارش ماهستیم، وجود اختلاف میان اپوزسیون خارج از کشور و باندبازی موجود در بخش فارسی صدای آمریکا منجر به برکناری سیامک دهقانپور از بخش فارسی صدای آمریکا شد. پیش از این نیز «کامبیز حسینی»، «لونا شاد» و «جمشید چالنگی» به سرنوشتی مشابه دچار شده بودند.

 

گذشته از باند و باندبازی های موجود در بخش فارسی صدای آمریکا، اختلاف گروه های سیاسی در خارج از کشور نیز یکی از دلایل اخراج سیامک دهقانپور بود. در همین رابطه وب سایت «اویرنجی سسی» [متعلق به ضدانقلاب] گزارشی منتشر کرده است که در ادامه به ذکر بخش هایی از آن می پردازیم.

 

وب سایت اویرنجی سسی با عنوان این مطلب که «با شکایت بابک چلبیانی، به اداره کل بازرسی رادیو و تلویزیون آمریکا، سیامک دهقانپور از صدای آمریکا اخراج شد» به شرح ماجرای اختلاف گروه های سیاسی و ارتباط آن با اخراج سیامک دهقانپور می پردازد.

 

به گزارش اویرنجی سسی، صدای آمریکا مجری برنامه «افق» را به دلیل دعوت از مهمانان خاص، موضوعات و نحوه پوشش خبری اخراج نموده است.

 

بنابر این گزارش، گروه های جدایی طلب ترک شکایت نامه ای را علیه سیامک دهقانپور تنظیم کرده اند که یکی از بندهای آن «دعوت از افراد پان ایرانیست به عنوان آذربایجانی» می باشد. در همین رابطه بابک چلبیانی آبان ماه سال گذشته شکایت نامه ای را علیه سیامک دهقانپور تنظیم و به «جفری شل»، رئیس رادیو و تلویزیون آمریکا و همچنین بازرس کل وزارت امور خارجه و رادیو تلویزیون آمریکا ارسال می کند.

 آنچنان که در متن نامه آمده، گروه های جدایی طلب ترک ضمن اعتراض به رویکرد برنامه افق، خواهان اختصاص ساعاتی از برنامه های صدای آمریکا به موضوع آذربایجان شدند. همچنین بیشتر از ۱۰۰ فعال سیاسی جدایی طلب ترک با ارسال نامه ای جداگانه مراتب اعتراض خود را به برنامه افق اعلام کردند. از میان اسامی امضاگنندگان نام هایی چون بابک شاهد، سیمین صبری، دکتر علیرضا اردبیلی، داود توران، وحید (اوغوز بهادر)، آیدین سیلمی و … به چشم می خورد.

 

به نظر می رسد زیاده خواهی طیف های مختلف اپوزسیون کار را برای رسانه هایی چون صدای آمریکا و حتی بی بی سی فارسی مشکل کند. اگرچه بی بی سی فارسی کار خود را راحت کرده و با اختصاص برنامه های مختلف به گروه های اصلاح طلب عملا به تریبون رسمی آنها تبدیل شده اما در این میان صدای آمریکا با مشکلات متعددی روبرو است. مقایسه تعداد کارکنان اخراج شده بخش فارسی صدای آمریکا با بخش فارسی بی بی سی موید این مطلب است که نابسامانی در بخش فارسی صدای آمریکا بیداد می کند. با اخراج سیامک دهقانپور گمان آن می رود که همسر وی «حمیده آرمیده» نیز از کار برکنار شود!