<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

بی بی سیزاسیون صدای امریکا/ بخش دوم

بی بی سیزاسیون صدای امریکا/ بخش دوم مجید محمدی که به عنوان کارشناس در بسیاری از رسانه های ضدانقلاب حضور فعال دارد به تازگی مقاله تحت عنوان «بی بی سیزاسیون صدای امریکا» نگاشته است که در آن علیه سیاست های اخیر بخش فارسی صدای آمریکا انتقاد شده است. امروز، اپوزسیون خارج از کشور نگاه چندان مثبتی به سیاست های بی بی سی فارسی ندارد! علت این مهم اما ....

به گزارش ماهستیم، امروز، اپوزسیون خارج از کشور نظر خوبی درباره سیاست های بی بی سی فارسی ندارد! علت این مهم اما سیاست های یک بام و دو هوای این رسانه انگلیسی است! تلویزیون بی بی سی فارسی در طول مدت فعالیت خود نتواسته سیاست مشخصی در خصوص سازمان ها و تشکل های مختلف اپوزسیون اتخار کند. یکی از اصلی ترین ایراداتی که همواره در مورد بی بی سی فارسی مطرح است، دعوت نکردن از چهره های برانداز می باشد، به عنوان مثال این رسانه در مواجهه با سلطنت طلبان هنوز نتوانسته سیاست مشخصی را در پیش گیرد!

 

از سوی دیگر اصلاح طلبان همواره مورد حمایت بی بی سی فارسی بوده اند! در واقع اصلاح طلبان همان طرحی را دنبال می کنند که بی بی سی فارسی و در مقام اولی دولت انگلیس ترسیم کرده اند، موضوعات و گفتمان های مشترک این دو سبب شده تا بی بی سی فارسی کمتر به سراغ براندازان برود چرا که اولا آنها از قدرت لازم برای براندازی برخوردار نیستند و دوما مشخص نیست که اگر براندازی صورت گیرد آیا منافع انگلیس همچنان برای این گروه مهم و با ارزش محسوب می شود یا خیر!!؟

 

تلویزیون فارسی صدای آمریکا امروز همان مسیری را دنبال می کند که بی بی سی فارسی از چندسال پیش آن را برگزیده است، در تلویزیون صدای آمریکا تا چندی پیش چهره های برانداز حضوری فعال داشتند و حتی برنامه هایی نیز با محتوای براندازی تهیه و تولید می شد که امروز اما از آنها خبری نیست؛ این تمام خلاصه بخش اول مقاله مجید محمدی بود.

 

مجید محمدی در بخش دوم از مقاله «بی بی سیزاسیون صدای آمریکا» به سراغ موضوعاتی می رود که دیگر خبری از آنها در صدای آمریکا نیست، او می کوشد تا صدای آمریکا، بی بی سی فارسی نشود! [بخش اول مقاله بی بی سیزاسیون صدای آمریکا]

 

مجید محمدی در این رابطه می نویسد: «رسانه ها نيز مثل همه‌ی پديده‌های بشری تغيير می کنند. اين تغيير ناشی است از بالا و پايين شدن بودجه، تغيير در ساختار نهادی، آمدن و رفتن مديران، تغيير در سياست‌های کلان، تغيير در محتوا به خاطر تغيير در ذائقه‌ی مخاطبان، و تغيير در نگرش و سياست کسان و نهادهايی که بودجه‌ی رسانه را تامين يا مدير آن را تعيين می کنند. صدای امريکا در اين ميان استثنا نيست. سردبير و مدير صدای آمريکا چنان عمل می‌کنند که گويی در تهران و تحت مقررات جمهوری اسلامی دارند عمل می‌کنند و اگر خط قرمزها را زير پا بگذارند آنها را از کار بيکار خواهند کرد يا رسانه‌ی آنها را خواهند بست. از مشکلات سردبيری صدای آمريکا آن است که هنوز متوجه نشده در يک جامعه‌ی آزاد دارد زندگی می‌کند!

 

تنها به فهرست برنامه‌های افق يا روی خط در يکی دوسال گذشته نگاهی بيندايد و آنها را با برنامه‌های تفسير خبر و روی خط در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ مقايسه کنيد. البته اين طور نيست که کارکنان اين رسانه‌ به اين موضوعات توجهی نداشته باشند اما مشخص است که مديريت و سردبيری اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را وتو می کنند.

 

يک نمونه‌ی جالب توجه موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد است که هر از چندی مقامات جمهوری در مورد آن صحبت می کنند [آخرين بار در ديدار با هيئت دولت که به آن در باب همکاری با فتنه گران اخطار داد] اما به طور کلی از دايره‌ی پوشش خبری و گزارشی صدای امريکا بيرون گذاشته شده است.

 

معيار خوب ديگر برای دوری و نزديکی با نظام جمهوری ميزان پوشش حقوق همجنسگرايان در ايران يا حضور و عدم حضور همجنسگرايان ايرانی در برنامه‌ ها مختلف است. هنگامی که يکی از آهنگ‌های گوگوش که به رنج‌های همجنسگرايان می پردازد منتشر شد از يکی از ميزبانان صدای امريکا خواستم که با توجه به شهرت و محبوبيت گوگوش به اين آهنگ در يک برنامه پرداخته شود. اما بدان توجهی نشد. مديران و سردبير صدای امريکا نه تنها از موضوعی در اين محدوده استقبال نمی کنند بلکه به دنبال بهانه‌هايی برای عدم پرداختن به آن هستند با اين توجيه که افکار عمومی در ايران اين گونه موضوعات را خوش نمی دارد.

 

پس از انتشار مکالمه‌ی بيژن فرهودی با مهدی هاشمی رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور از جمله راديو فردا که آن هم تحت نظر بی بی جی (هيئت پخش فرمانداران) کار می کند موضوع را پوشش دادند اما بی بی سی و صدای امريکا اين موضوع را کاملا مسکوت گذاشتند. فساد خانواده‌ی رفسنجانی در سايت‌های شبه دولتی جمهوری اسلامی بيش از صدای امريکا و بی بی سی ديده می شود چون همکاران سابق خانواده‌ی رفسنجانی هنوز اميد دارند با قدرت گرفتن رفسنجانی می توانند از روابط غرب با ايران منتفع شوند.

 

او می افزاید: در موضوعاتی که توضيح دادم بی بی سی فارسی نيز با همين مشکلات مواجه است.

 

مجید محمدی در پایان با انتقاد از مدیر بخش فارسی صدای آمریکا می نویسد: «خانم ستاره درخشش در پاسخ به خبرنگار سایت «فری بیکن» که مطلبی در مورد ممنوعیت حضور من در برنامه‌های این شبکه منتشر کرده می گوید "لیست سیاهی در صدای امریکا وجود ندارد" و اصل موضوع را سوء تفاهم می داند. من نمی دانم چگونه اعلام صریح قرار گرفتن رد لیست سیاه از سوی سردبیر صدای امریکا به من می تواند سوء تفاهم باشد.»/تمام