<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

رضا پهلوی برای همه غیر قابل اعتماد است

رضا پهلوی برای همه غیر قابل اعتماد است رضا پهلوی تاکنون اقدامات بسیاری برای کسب جایگاه سیاسی انجام داده است ولی هیچ کدام از آنها نتوانسته او را آنچنان که شاید و باید مطرح سازد، چرایی این مسئله ریشه در غیرقابل اطمینان شخص رضا پهلوی است. او برای اینکه جایگاهی سیاسی خاصی کسب کند علاوه بر دروغ گویی دست به زورگویی نیز زده است. با این همه اما رضا پهلوی هر از گاهی به سران کشورهای غربی نامه می نویسد و ..

به گزارش ماهستیم، رضا پهلوی در طول چند سال گذشته تلاش بسیاری انجام داده است تا شاشد در میان اپوزسیون جایگاهی برای خود دست و پا کند؛ دامنه این تلاش ها از شکایت علیه رهبر معظم انقلاب تا شورای ملی ایرانیان و نامه نگاری به سران کشورهای غربی و ... را شامل می شود. در این میان رضا پهلوی برای آنکه اثبات کند واقعا در حال مبارزه علیه نظام ج.ا.ا است به دروغ در مقابل ساختمان اداری دادگاه بین المللی لاهه می ایستد و به گرفتن عکس یادگاری گرفتن و انتشار آن در فضای مجازی بسنده می کند غافل از اینکه مخالفان سیستم شاهنشاهی در خارج از کشور نیت پنهان او را آشکار می کنند و پرده از واقعیت ها بر می دارند. رضا پهلوی با آنکه می دانست شکایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران عملا غیرقابل امکان است اما برای آنکه در میان اپوزسیون نام و نشانی کسب کند داستان را ادامه می دهد تا اینکه توسط دیگر عناصر ضدانقلاب حقیقت امر برملا می شود.

 

شورای ملی نیز یکی دیگر از برنامه های اپوزسیون برای مقابله هدفمند علیه ج.ا.ا بود، رضا پهلوی اما با آمدنش به شورا همه چیز را برهم زد، ورود رضا پهلوی به شورا و مسائل مالی از جمله دلایل کناره گیری بسیاری از سازمان ها و گروه ها از شورای ملی ایرانیان بود. علاوه بر همه اینها داستان ریاست رضا پهلوی نیز مزید بر علت شد تا برنامه های شورا به طور کلی متوقف شود.

 

رضا پهلوی حال که در شورای ملی تنها مانده است به نامه نگاری به روسای کشورهای غربی روی آورده است. رضا پهلوی این روزها به اسم شورای ملی ایرانیان به سران کشورهای غربی نامه می نویسد! نامه اخیر او به وزیر امور خارجه کانادا یکی از این موارد است.

 

در نامه مزبور رضا پهلوی با ساده انگاری تمام خطاب به وزیر امور خارجه کانادا می نویسد: « با توجه به رفتار دوگانه رژیم دینی در صحنه جهانی، این حکومت قابل اعتماد برای گفتگو و کمک به تحقق صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن نیست؛ شورای ملی ایران به عنوان آلترناتیو سیاسی برای گذر از رژیم مستبد جمهوری اسلامی و برای برقراری دموکراسی سکولار در ایران تاسیس شده است. برهمین اساس، از دولت کانادا می‌خواهیم تا با پشتیبانی ما را در راه رسیدن به آرمان‌های آزادی‌خواهانه ملت ایران یاری رساند».

 

رضا پهلوی با ساده انگاری تمام شورای ملی ایرانیان را آلترناتیو [جایگزین] جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند! این توهم ریشه در عدم آگاهی از شرایط سیاسی و چرب زبانی اطرافیان در بزرگ نمایی از شرایط موجود است! از همه جالب تر اینکه رضا پهلوی به اسم شورای ملی خواهان کمک مالی دولت کانادا است. هرچند که این قبیل اقدامات چه از طرف رضا پهلوی و چه دیگر عناصر سیاسی در خارج از کشور بارها و بارها انجام شده است!

 

حال نظام ج.ا.ا غیرقابل اطمینان است و یا رضا پهلوی که حتی نمی تواند هم پیمانان خود را بر سر یک موضوع گرد هم آورد ..../تمام.