<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

دم تکانی نوری زاد برای شیرین عبادی و مهرانگیز کار+تصویر

دم تکانی نوری زاد برای شیرین عبادی و مهرانگیز کار+تصویر محمد نوری زاد در مطلبی با تقدیم احترام به شیرین عبادی او را اسطوره خود در مبارزه علیه نظام ج.ا.ا معرفی کرده است. او شیرین عبادی را به جهت علم، ادب، ایران دوستی ستایش کرده است. مهرانگیز کار یکی دیگر از کسانی است که نوری زاد او را به جهت وطن دوستی و نیک اندیشی مورد ستایش قرار داده است. براستی دستاورد این پاچه خواری سیاسی برای نوری زاد چیست؟

به گزارش ماهستیم، نوری زاد در مطلبی با عنوان « در ستایش دو بانوی ایرانی» شیرین عبادی و مهرانگیز کار را مورد ستایش قرار داده است، وی علت چنین اقدامی را علم، ادب، میهن دوستی آنان عنوان کرده است! بسیار قابل تامل است که چرا محمد نوری زاد با وجود اقدامات سراسر خائنانه این دوو اینچنین از آنها یاد کرده و ایشان را ستایش می کند؟! پاسخ اما آشکار است.

 

محمد نوری زاد در حالی برای شیرین عبادی و مهرانگیز کار دم تکان می دهد که آنها به مانند گذشته میان اپوزسیون و سران کشورهای غربی مقبولیت چندانی ندارند؛ محمد نوری زاد اما مسیر آنان را می پیماید و به همین جهت اینچنین از آنها یاد می کند! اگر حمایت هایی که کم وبیش از محمد نوری زاد توسط برخی مسئولان داخلی می شود نبود او اکنون یا در زندان بود و یا در خارج از کشور در رسانه های تصویری و شنیداری دروغ پردازی می کرد.

 

شیرین عبادی همان کسی است که از قربانی اسیدپاشی [آمنه بهرامی] سوء استفاده سیاسی کرد [برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید]، او همان فردی است که کمپین های بسیاری را علیه منافع ملی سازمان دهی کرد و علیه برنامه صلح آمیز هسته ای جلسات بسیاری را با سران غربی ترتیب داد که خروجی ان تحریم های بیشتر علیه ملت ایران بود، حال محمد نوری زاد او را وطن پرست و انسان دوست می نامد!مهرانگیز کار یکی دیگر از کسانی است که محمد نوری زاد او را به جهت ایران دوستی و نیک اندیشی ستایش کرده است. برای نویسنده درک این مهم که چرا محمد نوری زاد با وجود دلایل و اسناد بسیار از اقدامات ضدمیهنی این دو اعلام حمایت می کند سهل است چراکه اقدام او در راستای مبارزات اشخاص فرومایه ی چون عبادی، مهرانگیز کار و ... است.

 

گفتنی است مهرانگیز کار هم اکنون به عنوان پژوهشگر در کالج مطالعات دولتی «جان اف کندی» در دانشگاه هاروارد مشغول به فعالیت است و در میتینگ های سیاسی خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری حضوری فعال دارد. کسب جوایز متعدد نتیجه اقدامات ضدمیهنی و ضدملی مهرانگیز کار است که به عنوان نمونه می توان به جایزه انجمن قلم نیوانگلند (ماساچوست آمریکا) به عنوان نویسنده‌ای که با ظلم و بی رحمی مبارزه کرده، اشاره کرد.

محمد نوری زاد در بخشی از مطلب خود خطاب به شیرین عبادی و مهرانگیز کار می نویسد: « خانم شیرین عبادی را از این روی می ستایم که با سواد و با ادب و تیز فهم و انسان دوست و وطن پرست و طرفدار حق است و باز از این روی که با همه ی هجمه ها و تنگناهایی که برای وی و برای خانواده ی وی وجود دارد بازهم مبارزه را ادامه می دهند. خانم عبادی از جاده ی ادب و انصاف دور نشد! وی را می ستایم بخاطر این که نشان داد در این جامعه ی مرد محور، یک زن می تواند با پافشاری بر درستی و قانون و حقوق همه جانبه ی مردم، پیشاپیش همه ی مردهای نام آورِ اسلامی به وادیِ مردانگی پای نهد و نام خود را در ردیف آزادگان و حق جویان تاریخ جاودانه سازد!

 

چرا نگویم من همین احساس را نسبت به سرکار خانم مهر انگیز کار دارم. بانویی که با لمس هزار آسیب و رنج، از وی جز وطن دوستی و نیک اندیشی ندیده و نشنیده ایم.» /تمام