<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

مطالبه رفع حصر سران فتنه را باید دائم تکرار کرد

مطالبه رفع حصر سران فتنه را باید دائم تکرار کرد سحرخیز که مهرماه گذشته پس از چهار سال و نیم از زندان آزاد شد، از نظر عیسی سحرخیز، مطالبه رفع حصر و آزادی زندانیان امنیتی-سیاسی باید دائم تکرار شود و اقدام‌های عملی صورت بگیرد. او با این گفته که پایان دادن به محدودیت‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد باید در سکوت پیگیری شود مخالف است .


به گزارش ماهستیم، عیسی سحرخیز پس از چهار و نیم سال حبس سرانجام از زندان آزاد شد، اعلام مخالفت آشکار با رهبر انقلاب اسلامی و هم نوایی با عناصر ضدانقلاب خارج از کشور و ارتباط با آنها بخشی از جرایمی بود که عیسی سحرخیز به واسطه آن چهار و سال و نیم به زندان محکوم شد.

 

اگر تا دیروز موضوع طرح شکایت از امام خامنه ای به صورت هماهنگ توسط رضا پهلوی و عیسی سحرخیز پیگیری می شد [که البته به شکست و افشاگری محمد مصطفایی از رضا پهلوی و ... انجامید] اما اکنون گویا موضوع آزادی سران فتنه در دستور کار محافل سیاسی خاص است.

 

اگرچه در برخی از میتینگ های تبلیغاتی دکتر حسن روحانی بحث آزادی سران فتنه مطرح شده اما باید گفت که دولت و ایشان در جایگاهی نیستند که درباره موضوع آزادی سران فتنه اظهار نظر کنند، از طرف دیگر اگر خواست عمومی در نظر گرفته شود ممکن است حکمی قاطع (!) برای سران فتنه به دنبال داشته باشد پس در خوشبینانه ترین حالت حصر خانگی سران فتنه تا مهیا شدن شرایط لازم برای محاکمه آنان بهترین گزینه خواهد بود.

 

عیسی سحر خیز اما در بیان این خواسته از مردمی مایه می گذارد که به گفته ی او به خاطر آزادی سران فتنه به رئیس جمهور روحانی رای داده اند! عیسی سحرخیز که معلوم نیست از کدام مردم سخن می گوید در بخشی از این مصاحبه می گوید: «اگر مردم می خواهند که اینها آزاد شوند هیچ کس حتی رهبر هم نمی تواند مانع این کار شود!».

 

البته حماسه نهم دی ماه و مردمی که عیسی سحرخیز از جانب آنان صحبت می کند همچنان مورد پرسش است اما باید گفت که چگونه می شود آزادی سران فتنه باعث همدلی و وحدت بین مردم شود، آیا این خود زیر پا گذاشتن حقوق و قوانین موجود نیست؟

 

در بحث رعایت قوانین و مقررات که البته عیسی سحرخیز تاکید بسیاری بر آن دارد نیز باید گفت که طبق قانون اساسی هرگونه ارتباط با عناصر ضدانقلاب و رسانه های وابسته به آنها جزو عمل مجرمانه محسوب شده و مستحق مجازات است، عیسی سحرخیز اما بدون در نظر گرفتن این مهم با رسانه های ضدانقلاب به مصاحبه و گفتگو می پردازد!


عیسی سحرخیز نه تنها به جای مردم بلکه به جای دولت روحانی نیز اظهار نظر می کند، وی در اظهارنظری دیگر آزادی سران فتنه را جزو اولویت های دولت روحانی بر می شمارد با این تفاوت که به دلیل مشکلات اقتصادی و ... در مرتبه پایین تری قرار گرفته است!

 

عیسی سحرخیز در بخش دیگری از مصاحبه با سایت «جرس» با گستاخی تمام، بایدها و نبایدهایی را برای ملت ایران عنوان می کند: «نه تنها بحث رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی باید جزو مطالبات مردم باشد و دائم آن را تکرار کنند، بلکه در همه‌ی زمینه‌ها که دولت و آقای روحانی وعده‌اش را داده و جزو مطالبات مردم هست باید بیان شود و حتی بالاتر از آن، اقدام‌های عملی صورت بگیرد که خواسته‌های مردم را مطرح کند»./تمام