<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تیتر اشک آور وب سایت کلمه برای کروبی+تصویر

تیتر اشک آور وب سایت کلمه برای کروبی+تصویر امروز سایت کلمه پس از انتشار ادعاهای بی پایه و اساس دست به انتشار مطلبی زده است که بیش از همه تیتر آن مورد توجه و تامل است، این سایت که تاکنون مقالات بسیاری در رابطه با سران فتنه منتشر کرده در تازه ترین نوشتار خود اعلام نموده که مهدی کروبی جز برای نماز خواندن توان ایستادن ندارد.

به گزارش ماهستیم، تا پیش از این رسانه ها و سایت های حامی و وابسته به جریان فتنه دروغ های بسیاری را به خورد مخاطبان خود داده اند، در این بین ادعاهایی بسیاری مطرح شد که البته در مورد هر یک از آنها روشنگری شد.

 

*عدم دسترسی به نشریات

*عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی

*عدم دسترسی به هوای پاک

*آزار و اذیت خانواده و بستگان نزدیک

و...

 

این موارد تنها بخشی از ادعاهای بی پایه و اساس رسانه های مزدور سبز بود که تنها چند دقیقه پس از انتشار آن خوراک خبری خوبی برای سایر رسانه های ضدانقلاب فراهم می کرد تا با استفاده از آن نظام ج.ا.ا را تحت فشار رسانه ای قرار دهند. در این بین مصاحبه فرزندان کروبی با رسانه های ضدانقلاب [تحت عنوان کارشناس مسایل سیاسی] خود یکی دیگر از اقدامات غیرقانونی بود که البته مورد پیگیری قرار نگرفت!


اکنون که چندسالی از حصرخانگی سران فتنه می گذرد به لطف اطلاع رسانی رسانه های داخلی، دیگر دروغ فتنه گران و حامیان آنها خریداری ندارد؛ با توجه به همین موضوع است که سایت های حامی فتنه گران تلاش دارند تا با مظلوم نمایی از سران فتنه توجه مخاطبان را به وضعیت آنان جلب نمایند.

 در همین راستا سایت «کلمه» که ارگان تبلیغاتی فتنه گران می باشد با تیتری تامل برانگیز درباره مهدی کروبی می نویسد: «برای مردی که دو ماه است جز برای نماز توان ایستادن ندارد».

 

در نوشتاری که در سایت کلمه منتشر شده از روزهای سال 1389 صحبت می شود، روزهایی که ملت ایران خواهان محاکمه سران فتنه بودند. روزهایی که رفت و آمد به منزل مهدی کروبی تحت تدابیر امنیتی صورت می گرفت و هنوز خبری از حصر خانگی او نبود اما با این همه برای حفاظت از او نیروهای انتظامی در محله حضور داشتند.

 

سایت کلمه:

صدای مشتی که بر ماشین کوبیده می شود برم می گرداند به میانه میدان! با خودم می گویم این قداره کشان هتاک خود نمی دانند حتما در گرماگرم غوغای لشکرکشی انبوه شان بر علیه دو تن بی دفاع، آن دو جان شیفته سرگرم راز و نیاز گویی با خدای خودند. که هرجا انسانی اشهد ان لا اله الا الله به قلب و زبان هر دو بگوید بهشت سبز الله اکبر بر روی او در می گشاید. راستی چه باک کسانی را که به غیر الله «نه» گفتند و حاضر به بندگی غیر او نشدند.

سایه درخت های بی برگ، بر در و دیوار خاموش این غمکده پهن شده و با باد تکان می خورد. نه کاری از دست ما که آمده ایم برمی آید و نه دل رفتن داریم و گرد و غبار حمله کنند گان هم همچنان بر هواست. از شیشه ماشین آنها را نگاه می کنم .آنها مقابل چه کسانی ایستاده اند؟ در این جنگ برنده و بازنده کیست؟ این سوی و آنسوی خاک ریز کجاست؟ چه تاسف برانگیز است که تصویر را وارونه نشان این جوانان داده اند.

 این روزها بیش از هر زمان؛ آنچه به چشم ما که ناظرانی نزدیکیم می رسد جان های تعالی یافته عزیزانمان است در قالب جسم هایی به حقیقت تحلیل رفته… راست است که آنها با خدا معامله ای سخت کرده اند. آنها این معامله به عشق کرده اند. اما دردمندی این بدن های آسیب خورده برای ما طاقت فرسا شده است. راحت نیست پرنده در قفس دیدن آنهم وقتی شمع وجودشان بیرحمانه آب می شود.

 

 

بی شک کسانی که از واقعیت ماجراهای سال 88 بی اطلاع هستند مخاطب اصلی چنین نوشته های هستند و گرنه چه کسی فراموش می کند که مهدی کروبی مخالفان را به حضور در خیابان و برپایی تظاهرات دعوت می کرد، چه کسی فراموش می کند که نتیجه اقدامات کروبی و موسوی بود که منجر به حضور ضدانقلاب سلطنت طلب و منافق و ... در خیابان شد، چه کسی فراموش می کند که حامیان مهدی کروبی بودند که در روز عاشورا به ساحت امام حسین و عزاداران او جسارت کردند و ... خون کشته شدگان بیگناه در اغتشاشات 88 برعهده کیست؟

 حال سایت های حامی فتنه گران می نویسد: «برای مردی که دو ماه است جز برای نماز توان ایستادن ندارد»./تمام