<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

امیرعباس فخرآور چه رابطه فامیلی با پهلوی ها دارد!!؟+تصویر

امیرعباس فخرآور چه رابطه فامیلی با پهلوی ها دارد!!؟+تصویر دموکراسی در اپوزسیون خارج از کشور واژه غریبی است، اگرچه بسیاری از آنان به ظاهر برای پیشبرد دموکراسی و آزادی خواهی در تلاش و تقلا هستند اما در عمل پایبند به اصول و ارزش های نظامی هستند که خیلی سال پیش تاریخ انقضای آن تمام شد و در نهایت کارنامه آن توسط ملت ایران درهم پیچیده شد.


 

به گزارش ماهستیم، اگرچه کهولت سن عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور مورد اشکال منتقدان اپوزسیون بوده و  می باشد اما نیروهای جوان آن نیز دست کمی از آنها نداشته و در اندیشه های باطل آن دست و پا می زنند؛ امیرعباس فخرآور که جزو نیروهای جوان اپوزسیون در خارج از کشور محسوب می شود و در اتاق های فکر کاخ سفید چندسالی است پادویی می کند در همان اندیشه های باطل سلطنت طلبی فرو رفته است و با وجود آنکه در اظهارات خود بی نهایت از واژه دموکراسی و ... استفاده می کند اما در عمل پایبند به ارزش های نظام منحوس پهلوی است!

 

امیر عباس فخرآور در تازه ترین کامنت خود که در فضای مجازی منتشر کرده است از روابط نزدیک فامیلی با رضا شاه می گوید! اگرچه روابط فامیلی معیار سنجش عملکرد افراد نبوده و نیست اما «امیرعباس فخرآور» در ضمن بیان این روابط، رضا شاه را بزرگ ترین مرد تاریخ معاصر ایران خطاب می کند و آنچنان از او یاد می کند که گویی او چه خدمات شایسته ای برای ایران و ایرانیان انجام داده است!!؟

 

گفتنی است امیرعباس فخرآور در فیس بوک به رابطه فامیلی خود با رضا پهلوی اشاره کرده است؛ امیرعباس فخرآور: «رضا پهلوی دایی پدر بزرگم است ...امروز همه مان با افتخار و سربلندی از رضا شاه که سمبل آباد سازی،آزاد خواهی و میهن پرستی است یاد می کنیم». اگرچه در مورد دیکتاتوری رضا و محمدرضا پهلوی مطالب بسیاری به صورت مستند موجود است اما سوال اساسی اینجاست که چرا امیرعباس فخرآور و همفکران او با وجود آنکه به ستایش دوران منحوس پهلوی و شخص رضا پهلوی می پردازند اما همچنان دم از دموکراسی و آزاد اندیشی می زنند زیرا در حکومت رضا و محمدرضا پهلوی تنها چیزی که ارزش نداشت دموکراسی و آراء عمومی بود!

 روی دیگر تلاش های امیرعباس فخرآور برای به اصطلاح پیشبرد دموکراسی منابع مالی است که زندگی او را در خارج از کشور تامین می کند، اگرچه عملکرد دوگانه نظیر آنچه که بیان شد تنها به امیرعباس فخرآور محدود نمی شود و امروزه در بسیاری از شبکه های ضدانقلاب شاهد چنین رویکردی از جانب مدیران و برنامه سازان هستیم اما به نظر می رسد افزایش سطح آگاهی عمومی از بازی های سیاسی عناصر معلوم الحال می تواند نقشه ها آنان را نقش بر آب کند./تمام