<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

توهین دوباره معتمدآریا به حجاب/ روسری یک ابزار است!

توهین دوباره معتمدآریا به حجاب/ روسری یک ابزار است! در سال های اخیر برخی از بازیگران زن ایرانی با خروج از کشور و سرسپردگی به رسانه های غربی از خود رفتاری بروز دادند که مخاطب ایرانی در داخل کشور هیچگاه تصور آن را نمی کرد، فاطمه معتمد آریا که در خارج از کشور به سر می برد در مصاحبه با رسانه های غربی حجاب و موازین اسلامی را به سخره می گیرد.
 

 به گزارش ماهستیم، «فاطمه معتمدآریا» که چند سالی است به سبب برخی رفتارهای غیراخلاقی در فستیوال های خارج از کشور چندان مورد توجه مخاطب ایرانی قرار نیست در تازه ترین اظهارات خود در مصاحبه با رسانه های غربی حجاب و موازین اسلامی را به سخره گرفت؛ وی که در فستیوال های خارج از کشور حجاب از سر برداشته و وانمود می کند که با برداشتن حجاب دیگر یک فرد آزاد است می گوید:
«من به عنوان یک بازیگر باید بدانم که در قانون ج.ا.ا باید حجاب داشته باشم [البته برطبق موازین اسلامی] و تا یک سال هایی برای اینکه آدم می خواهد دنیا را تغییر بدهد بوسیله کار،رفتار و سینمایی که در آن کار می کند و به آن اعتقاد دارد می گوید جهنم، من قانون ج.ا.ا بابت حجاب را می پذیرم برای اینکه آن کاری که فکر می کنم درست است را انجام دهم. در نتیجه از یک زمانی به بعد دیگر متوجه نیستی که حجاب داری، اینقدر پذیرفته این رو به عنوان یک وسیله [روسری] روی سرت که عین هر چیزی دیگری است؛ من همیشه مثال می زنم که روسری سر کردن من مثل بیکینی [لباس شنای بانوان] پوشیدن یک خانم لب ساحل است! لب ساحل نمی توانی با روسری بری دقیقا مثل این است که در ج.ا.ا نمی توانید بدون روسری باشی ... 

اظهارات «فاطمه معتمدآریا» در حالی بیان می شود که وی در سینمای خارج از کشور به عنوان یک بازیگر طراز اول چندان مورد توجه نیست و تنها رسانه های ضدانقلاب هستند که از اظهارات او استقبال می کنند و با دعوت های مکرر خود درصدد سوء استفاده هستند؛ اگرچه تاکنون بازیگران بسیاری به سبب برگزاری فستیوال های خارجی به خارج از کشور مسافرت کرده اند ولی تنها تعداد انگشت شماری از آنها رفتاری نظیر «فاطمه معتمدآریا» را از خود بروز داده اند که به عنوان مثال می توان به گلشیفته فراهانی و مینا لاکانی و ... اشاره کرد!فاطمه معتمدآریا در حالی از قانون حجاب در نظام ج.ا.ا سخن می گوید که این مهم [حجاب] یکی از بدیهی ترین قوانین شرعی در دین اسلام است، او که بارها در خارج از کشور حجاب از سر برداشته و در مقابل دوربین های عکاسی ژست گرفته است اما همچنان با حجاب ظاهر می شود، این رفتار متناقض از آنجا ناشی می شود که اگر فاطمه معتمد آریا در داخل یک بازیگر است در خارج از کشور تنها یک طعمه برای رسانه های ضدانقلاب است تا از هر گاهی با او به بهانه حجاب و ... مصاحبه کنند!/تمام