<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1391/03/10 39:25 PM

تبادل نظر آنلاین

ثبت

سیل انتقادات به صدای امریکا باز هم جاری شد

سیل انتقادات به صدای امریکا باز هم جاری شد

بولتن نیوز: شبکه های اپوزوسیون فارسی زبان که پس از حوادث سال 88، در لجن پراکنی خبری سهم به سزایی را ایفا نمودند، پس از گذشت چند سال از حوادث فتنه و برملا شدن دروغ سازی های آنها با کاهش شدید مخاطب روبرو شده اند که این موضوع به نوبه خود به ایجاد شکاف و درگیری در میان کارکنان و کارمندان این شبکه ها انجامیده است.
از جمله این شبکه ها که با موضوع یادشده گریبانگیر است، شبکه VOAفارسی می باشد که تعدادی از کارکنان آن در نامه ای اعتراضی خطاب به رییس کل صدای آمریکا«دیوید انسر»، به شدت از بحران مدیریت در این زیرمجموعه نالیده اند.
این منتقدان، در نامه‌ خود که در تاریخ 6 خرداد 1391 منتشر شده است، با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در این رسانه در بخش فارسی، خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی صدای آمریکا شده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز، در این نامه که تحت عنوان «نامه ی زندانیان سیاسی سابق در خارج از کشور»منتشر شده و خطاب به «دیوید انسر» رییس VOAمی باشد نکات جالبی از جمله تایید چندین باره ی وضعیت آشفته در صدای امریکا مندرج است. همچنین «جمشید چالنگی» - مجری اخراج شده ی VOA- که به کمک هم قطاران خود درصدد فشار بر مسئولین فعلی VOA فارسی است، اخیرا اظهار داشته است:
” انتظار می‌‌رفت پس از جنبش سبز مخاطبان صدای آمریکا چند برابر گردد و نه‌ آن‌که چند برابر از شمار آن‌ها کاسته شود‌. از دیدگاه ما این بحران‌، بحران سیاست ناکار آمد می‌باشد و مسبب این بحران دردناک هم مدیران و مشاوران پیشین آن تلویزیون هستند‌.'
در متن این نامه که توسط رادیو کوچه منتشر شده آمده از سوی امضاکنندگان خطاب به دیوید انسر اظهار شده:
«با تاسف بسیار به عرض می‌‌رسانیم که مدیریت محترم کل این رسانه سال‌هاست تمامی مساعی خویش را در راستای بهبود تولیدات برنامه‌های فارسی‌ زبان به‌کار گرفته اما به ‌علل متعددی در حصول به اهداف اصلی‌ ناکام مانده است‌.
در خصوص علل ناکامی‌ها باید گفت برخی‌ از مدیران میان پایه و مشاوران پیشین آگاهانه و یا نا‌آگاهانه با ارایه ی اطلاعات نادرست به مدیران کل پیشین و فعلی‌ موجب اخلال در امور جاری و کاهش روز افزون اعتبار بخش فارسی‌ صدای آمریکا شدند‌.
به‌ عنوان مثال اعمال سیاست‌های غیر‌دمکراتیک‌، غیر‌عادلانه‌، تنگ‌نظرانه‌، انتقام‌جویانه‌، باند‌بازی‌های محقرانه و واپس‌گرایانه و غیر‌حرفه‌ای توسط سردبیران ارشد بخش فارسی‌، سبب عدم موفقیت این رسانه و کاهش مداوم شنوندگان و بینندگان آن شده است‌.
انتظار می‌‌رفت پس از جنبش سبز مخاطبان صدای آمریکا چند برابر گردد و نه‌ آن‌که چند برابر از شمار آن‌ها کاسته شود‌. از دیدگاه ما این بحران‌، بحران سیاست ناکار آمد می‌باشد و مسبب این بحران دردناک هم مدیران و مشاوران پیشین آن تلویزیون هستند‌.
به یقین ادامه ی فعالیت آن رسانه از آن زمان تا کنون بیش‌تر به اجرای برنامه‌های فکاهی شباهت دارد تا ایفای مسئولیت اصلی‌ که همانا آگاه‌سازی و گسترش فرهنگ دموکراسی خواهانه از طریق تهیه ی برنامه‌های تحلیلی و تفسیری است.
اعمال این نوع مدیریت ناکارامد سبب شد تا سردبیران ارشد با سوء استفاده از مسئولیت خود به علت اختلافات شخصی‌ با بعضی ” آیا جز این است که سردبیران به‌جای زدایش بحران به زایش بحران یاری رسانده‌اند‌؟ '
از کارکنان آن رسانه در ابتدا شرایط اجرای اعمال سیاست انتقام‌جویانه نسبت به آنان را فراهم نمایند و سپس آنان را برای همیشه از آن‌جا اخراج سازند که از جمله می‌توان به نمونه بارز این ادعا آقای جمشید چالنگی مجری توان‌مند، پر تجربه،حرفه‌ای و محبوب صدای آمریکا اشاره نمود‌.»
در ادامه ی این نامه آمده است:
«‌جناب دیوید انسر!
‌حال در این‌جا ما امضا‌کنندگان نامه ی ذیل چند سوال از شما داریم و بر طبق عدالت در انتظار پاسخ زود‌هنگام شما می‌باشیم‌. آیا جز این است که این رسانه باید به رسالت اصلی‌ خود که همانا تعقیب و اجرای اهداف اساس‌نامه که در راستای پوشش عادلانه ی خبری حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه و دموکراسی خواهانه مردم ایران است مبادرت ورزد؟
آیا در این‌جا به جز این می‌توان گفت که سردبیران ارشد نه‌ تنها که به وظایف خویش عمل ننموده‌اند بلکه به آبرو و اعتبار آن صدا لطمه زده‌اند‌؟
آیا جز این است که سردبیران به‌جای ” در غیر این‌صورت به همت میلیون‌ها بیننده ی برنامه‌های این مجری محبوب و مجرب‌، کمپین عظیمی‌ در صفحات فیس‌بوک شروع خواهد شد تا بر طبق قانون و اساس‌نامه برای همیشه به این سوءمدیریت‌ها در صدای آمریکا خاتمه داده شود‌. '
زدایش بحران به زایش بحران یاری رسانده‌اند‌؟‌
به خوبی هر کسی‌ می‌داند که برنامه ی آقای جمشید چالنگی اولا، جزو دو برنامه ی برتر از میان تمامی برنامه‌ها بوده است و ثانیا، در بین دانش‌جویان و روشن‌فکران ایران جزو اولین برنامه ی برتر در آن صدا مطرح بوده است‌.
محبوبیت این مجری پر‌سابقه در میان همگان به‌ویژه دانش‌جویان زبانزد خاص و عام است‌.
ما امضاکنندگان این نامه مصرانه خواستار اعاده ی حقوق جناب آقای چالنگی و بهره‌گیری از توان‌مندی‌های ایشان در راه غنا بخشیدن به محتوای برنامه‌های این صدای آزادی‌خواهانه هستیم‌.
بدیهی است تاخیر در رسیدگی در این امر مهم به منزله ی نادیده انگاشتن خواست بینندگان و شنوندگان آن صدا محسوب خواهد شد‌. در غیر این‌صورت به همت میلیون‌ها بیننده ی برنامه‌های این مجری محبوب و مجرب‌، کمپین عظیمی‌ در صفحات فیس‌بوک شروع خواهد شد تا بر طبق قانون و اساس‌نامه برای همیشه به این سوءمدیریت‌ها در صدای آمریکا خاتمه داده شود‌.»
امضاکنندگان این نامه رونوشتی از آن به مدیر صدای فارسی‌ زبان‌، وزارت امور خارجه‌، ریاست جمهوری و‌ ریاست و نمایندگان دو مجلس آمریکا و نیز رسانه‌های فارسی‌ و انگلیسی‌ زبان ارسال داشته اند.
عملکرد ضعیف و کیفیت پایین برنامه های بخش فارسی VOAو همچنین بحران مخاطب در صدای امریکا انتقادات سختی را متوجه این شبکه نموده است تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس در آمریکا خواهان تعطیلی این بخش شده اند. مقاله ی خبرگزاری امریکایی بلومبرگ و گزارش انتقادی بنیاد هریتیج از مهمترین مطالب در انتقاد سخت از صدای امریکا در سال 2012 هستند..
بنابر این گزارش، چند روز پیش آلمان ها نیز برنامه ملاقات از پیش تنظیم شده ربع پهلوی با کمیسیون حقوق بشر پارلمانشان را یکطرفه لغو کردند.به نوشته سایت مذکور،رضا ربع پهلوی در زمینه سیاست جهانی، چه در آمریکا و چه در اروپا، نتوانسته با همه کوشش هایش موفقیتی بدست آورد و پایان ریاست جمهوری سارکوزی برای وی بسیار گران تمام شده است زیرا سوسیال ها حسابی روي او باز نمی کنند.
در امریکا نیز سیاستمداران این کشور با توجه به فعل وانفعالات رخ داده دیگر توجهی به ربع‌ پهلوی ندارند.
ربع پهلوی در مصاحبه اخیر خود با رادیوی آلمان ادعا كرده بود؛ بیش از سی در صد مردم در تهران دچار بیماری های روحی و روانی(!) می باشند اما فراموش کرده بود که بيماري روحي رواني در خاندان ورشكسته شان ريشه دوانده و خودکشی علیرضا،برادر کوچک وی به موقعیت اجتماعی و سیاسی رضا (ربع‌ پهلوی) آسیب جدی وارد کرده است.
بنابراین گزارش،ربع پهلوی در بین سیاستمداران خارجی نیز نمره مردودی گرفته است .به گفته منابع نزدیک به ربع پهلوی، هواداران(اندک) وی ناامید ، دلسرد و سرخورده شده و اظهار نارضایتی می کنند. سال گذشته یک تحلیل از اوضاع ایران به وی داده شد که در آن سفارش شده بود که او تنها یک سال فرصت دارد تا کاری انجام دهد و گرنه پرونده بازگشت سلطنت به ایران برای همیشه بسته خواهد شد.
منابع آگاه می گویند حرکاتی که رضا پهلوی در این چند ماه انجام داده است، از جمله تماس با گروه های اپوزیسیون و مطرح کردن خود در رسانه ها، ناشی از این زمانبندی است و به همین دلیل بود که رضا(ربع) پهلوی از سران رژيم صهيونيستي نیز درخواست کمک کرد.