<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

شهرام همایون با گرفتن پول از منافقین حمایت می کند و گرنه ...

شهرام همایون با گرفتن پول از منافقین حمایت می کند و گرنه ...

به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، یکی از اعضای بلندپایه گروهک منحرف مجاهدین خلق [منافقین] که از آن ها بریده و با اسم مستعار «یلدا» در تلویزیون ماهواره ای 'ایران آریایی' (Iran.e.Aryaee.TV) علیه این سازمان تروریستی افشاگری می کند، شنبه 30اردیبهشت (20.May) در شبکه یادشده اظهار داشت: «امثال 'مسعود رجوی' می گویند جمهوری که [امام] خمینی آورده، بد است. اما باید از ایشان پرسید آیا شما که نیرویتان را شبانه روز کنترل می کنید و به او اجازه نمی دهید فکر کند و حتی خوابی که شب دیده است را باید فردا صبح به مسؤولش گزارش بدهد، آیا شما می توانید برای مردم آزادی بیاورید؟ هنوز ملت ایران متوجه جنایتی که شماها کردید نشده اند. سازمانی که کتاب خواندن در آن جرم است دیگر نباید دم از دموکراسی بزند. یادم می آید یکی از افراد سازمان از ساعت دوازده شب به بعد که همه باید نگهبانی می دادند، می رفت داخل ماشینش و کتاب می خواند. به خاطر اینکه در ملأ عام اجازه نداشت کتاب بخواند.»
وی با ذکر خاطره ای افزود: «یادم می آید وقتی 'مریم قجر' (رجوی) فرد اول سازمان شد و اعلام کرد که می خواهد با مسعود ازدواج کند، حدود 150 تلفن در قسمتی از سازمان قرار دادند و به ما گفتند که همه باید تماس بگیرند و این خبر را به اقوامشان بدهند. گفتیم چرا؟ گفتند همه مردم باید بدانند که این اتفاق افتاده است. من الآن زشتی این اتفاق را می فهمم. قبل از اینکه مریم رجوی مسؤول اول سازمان بشود، اعضای سازمان -چه زن و چه مرد- با هم غذا می خوردند و هیچ مشکلی هم نبود. از روزی که این زن وارد سازمان شد، زن و مرد را از هم جدا کرد و بین آن ها اختلاف انداخت. اگر قبل از این کار کسی مشکل جنسی نداشت، مریم رجوی با این کارش چشم و گوش بچه ها را باز کرد.»
'یلدا' همچنین با اشاره به نزدیک شدن همایش سازمان منافقین در 17 جولای، ادامه داد: «آن ها می گویند ما برآورد کرده ایم که حدود صدهزار نفر در این مراسم شرکت می کنند. اینها از سراسر دنیا نفر می آورند و پول هواپیما و هتل و چند روزی که در این کشور می مانند را به آن ها می دهند. از افغانستان و کردهای ایران و ترکیه و عراق و لهستان نیرو می آورند تا سیاهی لشکر مجاهدین باشند و فقط تعداد کمی ایرانی بینشان هست.»
وی در خاتمه از رابطه ویژه مدیر تلویزیون ماهواره ای 'کانال یک' (ChannelOne) با منافقین پرده برداشت و گفت: «به عنوان یک ایرانی که در مجاهدین بودم و می دانم که آن ها چه بلایی بر سر ما آوردند، این حرف را می زنم؛ اگر شما آرشیو شبکه 'کانال یک' را ببینید، مشاهده می کنید که آقای 'شهرام همایون' قبلا به مجاهدین فحش می داد، ولی الآن صحبت هایش 180 درجه عوض شده است. از اینجا ما می توانیم بفهمیم که مجاهدین برای اینکه صدای خود را برسانند، به او پول داده اند. مجاهدین در پول خرج کردن مشکلی ندارند، برایشان هم فرقی نمی کند که طرف مجاهد باشد یا نباشد. به آقای همایون می گویم که با توجه به رنج های تک تک مجاهدین در اشرف، بیهوده دارد از مریم رجوی دفاع می کند و من برای او و تلویزیونش متأسفم.»