<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

عباس فخر آور و احمد باطبی جویندگان طلا هستند!

عباس فخر آور و  احمد باطبی جویندگان طلا هستند!

در پی بالا گرفتن زد و خورد لفظی شدید میان دو تن از عناصر فراری متهم به نفوذی بودن، یک سایت ضد انقلابی این دو را جویندگان طلا خواند که به خاطر یک مشت دلار به جان هم افتاده اند.به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از کیهان، سایت خودنویس وابسته به «نیک آهنگ-ک» که در محافل ضدانقلاب به غلط متهم شده نفوذی وزارت اطلاعات است، با حمله همزمان به امیرعباس فخرآور و احمد باطبی نوشت: به واسطه دعوای این دو تصویری که از جنبش دانشجویی اپوزیسیون نزد افکار عمومی ترسیم شده، تصویر کودکستانی هاست. این دعوا می تواند ریشه در ارتباطات گذشته آنها با همدیگر داشته باشد یا براساس منافع مالی شکل گرفته باشد.

خودنویس با بیان اینکه «آمریکا کشوری است که ابزار تخریب و به در کردن رقیب برای رسیدن به موفقیت و ثروت، از خصوصیات آن می باشد»، نوشت: شما به خاطر یک مشت دلار به آمریکا نیامده اید. شما به ادعای خود برای مبارزه به آمریکا پناهنده شده اید. اما به محض ورود به آمریکا شبیه مهاجرینی عمل می کنید که در بدو کشف قاره آمریکا برای به چنگ آوردن ثروت بیشتر و مقام بالاتر پا به آمریکا گذاشتند. شما مانند آنهایی عمل می کنید که برای ثبت یک معدن طلا، حاضر به کشتن نزدیک ترین دوست و همراه خود بودند. این رفتار شما فرد را به یاد فیلم یک «مشت دلار» با موسیقی متن رعب آوری که مرگ را تداعی می نمود، می اندازد که در آن، بازیگران فیلم چشم از همدیگر برنمی داشتند و هر آن کس چشم می بست حذف می شد. آری شما به جای بازی در نقش یک پناهنده سیاسی نقش یک کابوی آمریکایی را بازی می کنید! شما خود را به جای «کلینت ایستوود» ستاره هالیوودی فیلم های وسترن و فیلم معروف «به خاطر یک مشت دلار» فرض می فرمایید.

در ادامه این نوشته آمده است: به کجا می روید؟ آیا اندیشیده اید؟ برای زندگی بهتر به آمریکا آمده اید یا برای تداوم مبارزه؟ می توانید هم برای زندگی بهتر آمده باشید و هم برای تداوم مبارزه، اما شما برای رسیدن به زندگی بهتر در حال لگدمال کردن مبارزه هستید. شما هر کاری برای نابودی طرف مقابل انجام می دهید و فقط به روی هم اسلحه نمی کشید که اگر یک چند ده سال زودتر می آمدید به یقین هفت تیر نیز به کمر می بستید.

نویسنده این مطلب با تائید بر اینکه فخرآور و باطبی آبروی اپوزیسیون را در خارج کشور برده و باعث تمسخر آنان شده اند، نوشت: چند سال زندانی بودن به نام دسته، گروه یا حزبی سیاسی، هرگز نمی تواند دلیل بر آن باشد که یک جریان سیاسی، خود را وام دار زندانیان سابقی بداند که اکنون در حال ضربه زدن به آن جریان هستند. باید به دعواهای دار و دسته ای در آمریکا و در واشنگتن خاتمه داد. دار و دسته ای که بعد از «دار و دسته نیویورکی ها» می رود تا به یکی از بزرگترین دار و دسته های مهاجرین در آمریکا تبدیل شود که برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای استفاده می کنند و شاید یک روز فیلمی هم از آن ساخته شود به نام «دار و دسته واشنگتنی ها».

یادآور می شود امیرعباس فخرآور و احمد باطبی به خاطر برخی رفتارهای مشکوک، در محافل اپوزیسیون به آدم فروشی متهم شده اند.