<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

حکایت دو احمق به تمام معنا در صدای آمریکا

حکایت دو احمق به تمام معنا در صدای آمریکا

پارازیت

برنامه پارازیت که از صدای آمریکا پخش می شود در واقع یک بسته بندی آماده از تمام بی اخلاقی ها و پرده دری هایی است که در این چند سال اخیر باب شده است. این برنامه اگرچه با محوریت طنز قدم پیش گذاشته است،اما با فراغ بال و فارغ از هرگونه محدودیت رسانه ای و اخلاقی ، معنا و ذات وجودی طنز را به ابتذال می کشاند و آنچه از این واژه باقی می گذارد مشتی بد دهانی و فریب و نیرنگ و مغالطه های کلامی است.
پارازیت و مجری بی اخلاق و دلقک مآب این برنامه ، کامبیز حسینی درست از همان روشی استفاده می کند که در فرهنگ رسانه ای آمریکا نهادینه شده است. به بیان ساده تر حسینی با تقلید از فرهنگ طنز نمایشی بی بند و بار آمریکا ، برنامه ها و شوهای آمریکایی را به زبان فارسی بازسازی کرده است.
کامبیز حسینی
به نظر می رسد کامبیز حسینی مطالعه کمی دارد و از کمبود سواد تاریخی رنج می برد به طوری که در همین برنامه آخر پارازیت عبارت استخوان در گلو را دستمایه لودگی خود قرار می دهد و این نشان از آن دارد که او هیچ آشنایی و اطلاعی از کاربرد تاریخی تعبیر استخوان در گلو ندارد و معنای آن را نمی داند و تنها با پیش فرض بد بودن شکل ظاهری استخوان سعی دارد تا بازار مضحکه خویش را داغ نگاه دارد.
وی در قضیه فرار زندانیان در ایران-اصفهان که با کندن تونلی با طول 32 متر موفق به فرار شدند بارها عنوان نمود زندانیان 32 کیلومتر تونل حفر کردند و بهتر است ایران از این زندانیان برای پروژهای تونل سازی استفاده کند!!!
حسینی بد دهان است و بارها این را با استفاده از لغات جنسی در برنامه هایش نشان داده است. لایه های پیچ در پیچ غرب زدگی در رفتار این برنامه عیان و آَشکار است. نظرات بیمار گونه که روح بی اعتمادی فزاینده را در جسم یک انسان غرب زده واداده می دمد در تک تک بخش های این برنامه به چشم می خورند . او می کوشد هر آنچه که از ناحیه ایرانی صادر می شود را مصادره کند و نسخه خارجی اش را به عرش بنشاند. حسینی در انتهای برنامه اش آدم ها را بر اساس همان معیار و دسته بندی های خویش به خوب و بد و زشت طبقه بندی می کند و این یعنی هر آن که در کلاس فکری ما باشد خوب است و هر آنکه از این دایره برون ، بسته به فاصله اش از محیط بد و زشت تر می شود.
شعارهای برنامه پارازیت
پارازیت هر هفته برنامه خود را با چند شعار اصلی ، عدالت آزادی دمکراسی و جامعه مدنی آغاز می کند. و این یعنی دمکراسی به هر قیمت. آزادی و عدالت به هر شیوه و هر طریق. خواه به زور لشکر کشی ، تجاوز ، اشغال کشورها و کشتار انسانها توسط ارتش آمریکا و یا با ساختن برنامه های غیر اخلاقی ، دروغ آمیز و پرفریب صدای آمریکا. برنامه ای از آمریکا برای بسط استکبار در کشورهای اسلامی و نه تنها بسط استکبار بلکه برای درهم ریختن روح استقلال ، نفی ارزش ها و بی رنگ کردن عدات خواهی در اذهان آرمان گرایان واقعی این میهن مان
آمار بازدیدکنندگان برنامه پارازیت
دروغ بي سابقه كامبيز پارازيت در مورد تعداد بازديد كننده صفحه فيسبوك صداي آمريكا در حالي بيان شد كه بر اساس آمار رسمي تعداد كاربران اينترنت در ايران، ۲۸ ميليون نفر بوده كه عمده آنها نيز از اينترنت كم سرعت استفاده مي كنند ، ضمن اينكه با توجه به فيلتر بودن فيسبوك، معلوم نيست ۳۰ ميليون بازديد كننده ماهانه مورد ادعاي كامبيز پارازيت از كجا پيدا شده اند.
احتمال مي رود با توجه به حضور اخير وي در شوراي روابط خارجي آمريكا و تقاضاهاي مطرح شده ،علت دروغ وحشتناك چندي قبل كامبيز خان! زمينه سازي براي سركيسه كردن مقامات شوراي مذكور و فراهم شدن امكان ادامه حضور وي در سيرك صداي آمريكا باشد.
توهین به ارکان نظام
گفتنی است در برنامه هفته گذشته،این دو مجری بی اخلاق صدای آمریکا به صراحت و بدون هیچ خط قرمزی به ارکان نظام حمله لفظی نمودند
در پاسخ به این برنامه (پارازیت) وب سایت روشنگری هر هفته برنامه ای را با عنوان سکته تهیه می نماید که جا دارد از همین جا از ایشان سپاسگزاری کنیم.
منبع:سایت ما هستیم- خرچنگ در غربت-صراط –روشنگری-جام نیوز